Beleidsplan stichting Fundamentalent

Met trots presenteren wij het eerste beleidsplan van stichting Fundamentalent.

In dit eerste beleidsplan komen achtereenvolgens de aanleiding, de uitgangspunten, de achtergrond, de doelstelling, de samenwerking, de activiteiten, de doelgroepen, werving en besteding, de bestuurssamenstelling en de financiën aan bod.

Dit beleidsplan werken we in 2018 en 2019 verder uit, daarover zullen we apart nog verder communiceren via de website en de sociale mediakanelen.