Over ons

Achtergrond

‘Het is maar waar je wieg staat’, een treffende gedachte om het verschil in kansen op de wereld samen te vatten. In Nederland is het logisch om door te leren en te denken in termen van dromen en dromen waarmaken. In Ghana is dat nog niet zo eenvoudig. Veel jongeren maken daar de middelbare school (vaak om financiële redenen) niet af of vallen uit. Dit is één van de grootste problemen in deze Upper East regio. En juist daarom wil de stichting in één van de armste delen van Ghana van waarde zijn.

De oprichting van de stichting vindt haar oorsprong in een reis van Roger van Loon in 2006 naar Chiana in de Upper East regio. Roger leefde zes maanden mee met de lokale bevolking van Chiana, waarbij hij o.a. les gaf op een basisschool. Hij heeft contact gehouden met veel mensen, die hij toen heeft leren kennen. Met hulp van zijn familie en vrienden heeft hij ervoor gezorgd dat een van de kinderen (Augustine Akekor) uit zijn groep 8 (Ayagitam Primary School) na het voltooien van de middelbare school een vervolgopleiding kon volgen. Dit was Augustine op eigen houtje niet gelukt, aangezien zijn vader net was overleden en zijn moeder niet voldoende geld had om zijn vervolgopleiding te betalen. Augustine heeft inmiddels met succes een opleiding tot verpleegkundige afgerond. Toen voor Augustine een toekomst gerealiseerd was, is het idee ontstaan om meer jongeren in Ghana zo’n kans te gunnen. Vanuit die basis is de stichting Fundamentalent opgericht.

Visie

De stichting Fundamentalent wil in brede zin meehelpen aan het bouwen van een toekomst voor Ghanese jongeren, met nadruk op de Upper-East region. Daarbij zetten we in op talentontwikkeling met een sterke nadruk op onderwijs, zodat jongeren de kans krijgen om hun dromen waar te maken en hun eigen toekomst vorm kunnen geven. 
Onze droom is dat in 2050 in totaal 50 Ghanese jongeren afgestudeerd zijn met een studiebeurs van onze stichting. 

Waar staat Fundamentalent voor?

De stichtingsnaam Fundamentalent verwijst naar drie belangrijke punten waar we als stichting voor staan:

  1. Fundamental/fundamenteel: het is fundamenteel voor jongeren om onderwijs te volgen en hun talenten te kunnen ontwikkelen.
  2. Fundament: vanuit de basis van jongeren willen we gaan bouwen aan de toekomst.
  3. Talent: we zetten in op talentontwikkeling om de toekomst vorm te geven.

Om dit te bereiken, zetten we in op twee pijlers: bouwen aan de toekomst en talentontwikkeling:

  1. Bouwen aan de toekomst: Door Ghanese jongeren te stimuleren om bouwstenen voor de toekomst te benoemen en de jongeren daarbij te ondersteunen en begeleiden, bijvoorbeeld door ze de kans te bieden om een vervolgopleiding te volgen die hun ouders of hun omgeving zich niet kunnen veroorloven.
  2. Talentontwikkeling: Om vanuit de intrinsieke motivatie van de geselecteerde jongeren te kijken naar de doorstroom- en ontplooimogelijkheden om zo vorm te geven aan hun eigen toekomst.

“Het is fundamenteel voor jongeren om onderwijs te volgen en hun talenten te kunnen ontwikkelen.”

Bestuur

Roger van Loon

Voorzitter

Irene Papenhuizen

Secretaris

Oscar Manting

Penningsmeester

Alle bestuursleden hebben een onbezoldigde functie. Het bestuur ontvangt geen salaris, reis- of onkostenvergoeding. Er wordt ook geen vergoeding verstrekt per vergadering. Er is in het bestuur sprake van onafhankelijke personen die geen enkele onderlinge relatie hebben.

Voor het beleidsplan van stichting Fundamentalent, klik hier!