Student 7: Irene

“I was able to save money, but I realized the amount
cannot pay my admission fee at the college.”

Irene

In 2023 bieden we voor het eerst sinds de oprichting van onze stichting de kans om twee studenten een studiebeurs te verstrekken, en we zijn hier buitengewoon trots op. Eén van de beursontvangers is Emmanuella, die we al eerder op het oog hadden maar twee keer werd uitgeloot voor haar studie. Daarnaast verwelkomen we ook student nummer 7, Irene (hiernaast in het oranje shirt afgebeeld). 

Irene onderscheidt zich doordat ze met haar 24 jaar ouders is dan de andere studenten die we ondersteunen met een studiebeurs. Na haar middelbare school heeft Irene enkele jaren gewerkt, waaronder als huishoudelijke hulp in het Zuiden van Ghana. Ondanks haar diverse baantjes slaagde Irene er niet in voldoende geld te sparen voor een opleiding. Zowel haar ouders als haar directe omgeving konden haar hierin niet bijstaan. In haar motivatiebrief gebruikte Irene treffende woorden: ‘I face financial contstraints’, wat betekent ‘ik word geconfronteerd met financiële beperkingen’. Deze woorden weerspiegelen de situatie van talloze jongeren in de Upper East regio die weinig realistische kansen hebben om te studeren. Dit is precies waarom onze stichting, Fundamentalent, studiebeurzen aanbiedt voor getalenteerde jongeren in deze lastige omstandigheden. 

Een passie voor het zorgen voor anderen en het kunnen maken van een positieve impact op het leven van anderen, dat is de drijfveer van Irene die ons raakt. En daar dragen wij graag aan bij door Irene een studiebeurs te bieden voor haar opleiding tot verpleegkundige

Een korte quote nog uit haar motivatiebrief:

My grandmother is failing in health and I wish I can help her get well in the near future.”

Gedurende die opleiding woont Irene ‘op campus’ en ondersteunt Fundamentalent haar zowel met studiekosten als met een bijdrage in haar levensonderhoud. Omgerekend kost dit ongeveer €100 per maand. Jij kan hier een bijdrage aan leveren, bijvoorbeeld via  een donatie of door een een actie te organiseren.